WIDZISZ:Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne


 

 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Na terenie Wrocławia są trzy takie obszary:

  • Starorzecze Łacha Farna – roślinność szuwarowa z kosaćcem żółtym. Występuje tu żaba wodna, moczarowa, jeziorkowa, ropucha szara, traszka zwyczajna, zaskroniec, jaszczurka zwinka, liczne ptaki, a także nietoperze.

  • Zbiorniki wodne i obszar leśny na terenie Janówka – osoka aloesowata, żabiściek pływający, grzybienie, grążele, salwinia pływająca. Występują również zwierzęta: zaskrońce, żaby (wodna i trawna), ropucha szara, a w lesie dzięcioł czarny i dziki.

  • Obszar na terenie Nowej Karczmy we Wrocławiu – chroni dwa zbiorniki wodne (starorzecze i dawna żwirownia) oraz przyległy teren. Jest to ważne miejsce rozrodu płazów – kumaki nizinne, żaby zielone, rzekotki. Stwierdzono tu także obecność roślin chronionych: konwalia majowa, goździk kropkowany, grążel  żółty, salwinia pływajaca.

     

Zbiorniki wodne są bardzo ważnym elementem w życiu płazów, których jaja i larwy mogą się rozwijać jedynie w środowisku wodnym. Tu składają jaja - często w ogromnych ilościach (np. ropuchy - kilka tysięcy jaj tworzących długie, pokryte śluzem sznury), z których wylęgają się kijanki. Będą one żyły w stawku około dwóch miesięcy zanim przeobrażą się w dorosłe osobniki zdolne do życia na lądzie. Po przeobrażeniu większość dorosłych osobników opuszcza środowisko wodne, jednak często przebywają w jego pobliżu. 

 

mapa użytków ekologicznych na terenie Wrocławia

mapka pochodzi z opracowania POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA (WROCŁAW, 2006)