WIDZISZ:Ssaki

Ssaki


 

jeżykWarunki panujące w dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Wrocław, nie sprzyjają obecności większych ssaków. Nie oznacza to jednak, że ich w ogóle nie spotkamy. Typowym zwierzęciem żyjącym od wieków w miastach jest szczur wędrowny, który charakteryzuje się niezwykłymi zdolnościami przystosowawczymi, a przy tym jest bardzo płodny.  Spryt i organizacja społeczna tych zwierząt pomaga im w opanowaniu nowych obszarów. Dość często można je spotkać nad fosą miejską. Z większych zwierząt często możemy zobaczyć sarny - przede wszystkim w pobliżu obszarów leśnych i pól uprawnych w dolinach Odry, Widawy i Bystrzycy. Na obrzeżu miasta żyją dziki i coraz częściej zapuszczają się w granice miasta, koziołeknp. były obserwowane na Klecinie, Sołtysowicach czy czy Osobowicach. Przyzwycziły się już, że w mieście pożywienie jest łatwo dostępne.

W osiedlach willowych popularne są kuny z łatwością poruszające się po dachach i gzymsach. Ich kryjówki często znajdują się na strychach. Spotykane są także jenoty. W ogrodach i parkach żyją jeże wschodnie.

Wiewiórki możemy zobaczyć w parkach, na cmentarzach, wśród drzew rosnących na wałach odrzańskich. Zdarza się, że biegają po chodnikach czy przebiegają jezdnie w zadrzewionych rejonach miasta. Tu także często występują łasice, tchórze, gronostaje. tropy wydryRównież lisy, choć znacznie rzadziej, spotykane są w różnych rejonach miasta. Sporadycznie na terenie miasta bywają: wydry, norki amerykańskie, borsuki, zające i bobry. Małe gryzonie, takie jak myszy czy krety pojawiają się w całym mieście.

Warte szczególnej uwagi są nietoperze: mroczki, nocki, gacki, borowce, karliki. Te latające ssaki spotkamy o zmierzchu, gdy żerują nad wodami (np. w okolicy fosy, w parku Szczytnickim) czy polanami leśnymi. Czasem uda się jakiegoś wypatrzeć w dzień, gdy śpi zaczepiony na murze czy ścianie budynku. Ich schronieniem są stare dziuplaste drzewa, ale wykorzystują także wysokie wieże czy budynki, piwnice, mosty.dziki

 warchlaki

 

 

 

 

nietoperze