WIDZISZ:Odra i jej dopływy

Odra i jej dopływy


 Odra

 

Odra jest najważniejszą rzeką regionu i drugą co do wielkości w Polsce. Wpływa ona do Wrocławia na południowym wschodzie miasta w rejonie Trestna (118m n.p.m.), a opuszcza miasto na północnym zachodzie  pobliżu Janówka (108m n.p.m.). Jej długość w granicach miasta to ok. 27 km, płynie przez miasto kilkoma odnogami (łączna długość Odry wraz z kanałami to ok. 80 km w wrocławski węzeł wodnygranicach administracyjnych miasta). W obrębie Wrocławia uchodzą do Odry ważne jej dopływy lewobrzeżne: Oława (8 km), Ślęza (15 km),  Bystrzyca (15 km) oraz prawobrzeżna Widawa (19,5 km). Mniejszymi rzeczkami w obrębie Wrocławia są np.: Dobra, Trzciana, Ługowina, Kasina, Brochówka, Zielona. Wszystkie razem tworzą ważny w dużej aglomeracji zespół przyrodniczo-krajobrazowy z zachowaną w wielu miejscach roślinnością łęgową. W bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskich rzek, ich dopływów oraz kanałów znajdują się lasy i parki: Las Strachociński, Las Rakowiecki, Park Szczytnicki, Park Popowicki, Park Zachodni, Las Osobowicki, Las Pilczycki, Las Rędziński, Las Lesicki, Las Sołtysowicki, Park Kleciński, Park Leśnicki, Las Mokrzański i inne mniejsze kompleksy leśne lub parkowe. To bardzo ważne korytarze ekologiczne pozwalające wnikać do miasta różnym organizmom. Takim przykładem jest roślina arcydzięgiel litwor nadbrzeżny, motyle mieniak strużnik i rusałka wierzbowiec czy przedstawiciel ssaków - wydra.

Widawa w rejonie Mostu Krzywoustego         Bystrzyca w LeśnicyOława z Mostu Rakowieckiego         Ślęza w rejonie Pilczyc

We wrocławskich rzekach i zbiornikach wodnych żyje wiele gatunków ryb np: karpie, amury, okonie, sandacze, sumy, szczupaki, byczki, liny, karasie, krąpie, jazie, słonecznice, wzdręgi, bolenie, klenie, leszcze, płocie, pstrągi tęczowe, cierniki, ukleje, jazgarze.

Poprawia się czystość wód Odry. Na niektórych odcinkach rzeki można spotkać raki.

We wrocławskich rzekach pojawiły się trocie wędrowne (2009 r). Były obserwowane w Bystrzycy. Wróciły po 50 latach - ostatnie ławice obserwowano we Wrocławiu w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku!