WIDZISZ:Ptaki

Ptaki


 

 

wronaWe  Wrocławiu  najczęściej  spotykane są  (podobnie  jak w innych dużych miastach) gołębie miejskie. Żyją w różnych rejonach miasta i nie boją się ludzi. Ostatnio przeciętny obserwator mógł zauważyć znaczne zwiększenie się liczebności wron i srok, które przystosowały się do warunków panujących w dużym mieście i wykorzystują je dla swoich potrzeb, np.  zakładają  gniazda   na  słupach  energetycznych czy  przeszukują  śmietniki  i balkony poszukując pożywienia. pustułkaZnacznie zmniejszył się także ich dystans ucieczki. We wnękach budynków gniazdują gołębie, jerzyki, wróble, mazurki, kawki, pustułki, jaskółki - wysokie budynki przypominają im tereny skaliste, które były naturalnym miejscem bytowania.

We  Wrocławiu  zarejestrowano  obecność  ponad  200 gatunków   ptaków,   z czego ponad 100 ma tu swoje miejsca gniazdowania. Zimę w mieście spędzają np.: łabędzie, kaczki krzyżówki, łyski, mewy śmieszki, gawrony, kawki. czaplaZobaczyć też możemy stada jemiołuszek, ktore zatrzymują się na drzewach w czasie swoich wędrówek. Zima jest  też doskonałym czasem do obserwacji amatorskich. Ptaki  przylatują  do karmników  umieszczonych w ogrodach czy na balkonach, nie mogą skryć się wśród liści. Wśród stołowników znajdziemy: sikory bogatki i modraszki, raniuszki, dzwońce, grubodzioby, wróble, mazurki, sierpówki, kwiczoły, droździki i wiele innych (w zależności od rejonu miasta). Jesienią spotkamy duże stada szpaków, usłyszymy i zobaczymy przelatujące nad głowami klucze gęsi. W czasie wiosny i lata trudniej jest obserwować ptaki skryte wśród listowia, ale często je słyszymy. Nad głowami przelatują jerzyki, bloki mieszkalne to miejsce gniazdowania jaskółek oknówek i dymówek. Możemy spotkać czaplę polującą nad wodą lub przelatującą nad kosgłową - na terenie ZOO mają swoją kolonię lęgową. Pustułki mają swoje miejsca lęgowe np. na wieżach zabytkowych kościołów w centrum Wrocławia. Kilka par bocianów także ma swoje gniazda na terenie miasta. W parkach możemy zobaczyć (oprócz już wymienionych) różne gatunki dzięciołów, zięby, kosy, pliszki, kapturki, kopciuszki, muchołówki, trznadle, szczygły. W okolicy starorzeczy i stawów żyją perkozy, błotniaki stawowe, bączki, kurki wodne, potrzosy, remizy, trzcinniaki, zielonki, sieweczki i wiele innych gatunków. szpaki nad WroclawiemKażdy uważny obserwator (nawet amator) na pewno odkryje inne, niewymienione wcześniej, gatunki ptaków.

 

                                Zachęcamy

                                      do obserwacji!!!

 

raniuszek gołębie gawrony czaple siwe kwiczoł sierpówki bogatka dzwońce kos bociany mazurki wróble zięba dzięciołek grubodziób jerzyki łabędzie dzięcioł duzy jaskółka czyż pliszka wrona modraszka śmieszka krzyżówkiłyski kormoran nurogęś (samica) nurogęś (samiec) rudzik szpak sroki  kawka sójka  kowalik jemiołuszki  grzywacz gil kopciuszki  

 dokarmianie ptaków   obserwacje ptaków