WIDZISZ:Wrocławskie pomniki przyrody

Wrocławskie pomniki przyrody


 

logo pomnik przyrody

 

 

Pomnikami przyrody są  pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i nieożywionej lub ich skupienia  o szczególnej  wartości  naukowej,  kulturowej,  historyczno-pamiątkowej  i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi  je  wśród   innych  tworów,  w  szczególności   sędziwe  i  okazałych  rozmiarów drzewa   i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wywierzyska, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Pomniki są oznakowane odpowiednimi tabliczkami.                                                                                      więcej >>

 

Wrocławskie pomniki przyrody  to przede wszystkim drzewa  -  pojedyncze lub w niewielkich skupiskach.  Rosną zazwyczaj w parkach lub lasach w obrębie granic miasta. Niektóre mijamy, nawet nich nie zauważając. Poniżej podaję aktualny wykaz (uwzględniający  podział na gatunki) wraz z lokalizacją:

Dęby szypułkowe (Quercus robur) :

 • Grupa dębów (3 szt) - ul. Różyckiego, Park Szczytnicki (foto)
 • Aleja dębów zabytkowych (16 szt) - Park Szczytnicki ok. 20 m od ul. Różyckiego (foto)
 • Aleja dębowa (10 szt) - na skarpie wału od strony Odry, naprzeciw ZOO
 • Grupa dębów (8 szt) - Las komunalny, oddz. 9c w odległości 10 m od drogi głównej
 • Grupa 8 dębów - Park Złotnicki (foto)
 • Grupa 6 dębów - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Systematyki (foto)
 • Grupa dębów (2 szt) - ul. Promenada 13
 • Grupa dębów (3 szt) - ul. Jeleniogórska, oddz. 33p
 • "Jana Stanki” Park Szczytnicki, w pobliżu mostku (foto)
 • "Dziadek” przed budynkiem Ośrodka Szkoleniowego PIP, (foto)
 • "Piotra Włosta” ul. Wróblewskiego 3, róg Tramwajowej, (foto)
 • "Jana Dzierżonia” w pobliżu II LO, przy kanale rzeki Odry, (foto)
 • "Przewodnik” róg Borowskiej i Suchej (foto)
 • Park Strachowicki, ul. Strachowicka
 • Pawłowice, w części płd.- zach. parku w odległości 15 m od stawu
 • ul. Mielczarskiego 39
 • ul. Wejherowska naprzeciw WOSiR (foto)
 • ul Parkowa, od strony bocznego wejścia do II LO (foto)
 • ul. Rędzińska – las komunalny, od strony pól
 • Park Stabłowicki, na obrzeżu
 • Park Leśnicki, północna granica parku
 • Park Leśnicki, w pobliżu stawu II (foto)
 • Park Leśnicki, polana przy Bystrzycy (foto)
 • Park Leśnicki, staw przy zamku (foto)
 • ul. Łączności 5/7, Przedszkole nr 52 (foto)
 • ul. Matejki 3, Przedszkole nr 26 (foto)
 • ul. Mielczarskiego 53
 • Las Sołtysowicki
 • ul. Parkowa 18, II LO (foto)
 • Las Rędziński, oddz. 6c
 • Las Rędziński, oddz. 18f
 • Las Rędziński, oddz. 21a
 • Las Osobowicki, oddz. 25b
 • Las Osobowicki, oddz. 25d
 • Park Sołtysowicki, oddz. 46c
 • Park Sołtysowicki, oddz. 46a
 • ul. Opatowicka, oddz. 47b
 • ul. Jeleniogórska, oddz. 33p
 • ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1-7
 • ul. Objazdowa
 • "Nestor" ul. Obornicka 29, SP50 (foto)
 • ul. Centralna 26
 • Park Szczytnicki
 • "Mieszko" Osobowicka 127, SP21(foto)

Dąb błotny (Quercus palustris) :

 • Park Strachowicki, ul. Strachowicka
 • ul. Parkowa 1/3, biblioteka Akademii Medycznej (foto)

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) :

 • Grupa drzew (2 szt.) - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, koło Palmiarni (foto)
 • ul. Teatralna – Park Kopernika (foto)
 • ul. Teatralna – Park Kopernika (foto)
 • Al. Słowackiego - Park Słowackiego (foto)
 • ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1-7

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)

 • Grupa drzew (4 szt) - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Arboretum, (foto)
 • Park Strachowicki, ul. Strachowicka
 • ul. Bartla 5 Akademia Medyczna
 • Park Grabiszyński

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) :

 • Park Brochowski, przy mostku na Brochówce
 • Park Leśnicki, polana

Lipa Maksimowicza (Tilia maximowicziana) - Park Brochowski, główna aleja parkowa

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - ulica Krucza 49, VII LO, (foto)

Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) 

 • Ogród Roślin Leczniczych, al. J. Kochanowskiego (foto)
 • skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Piastowskiej (foto)

   

Platany klonolistne (Platanus x acerifolia)

 • Grupa drzew (10 szt) - Al. Słowackiego - Park Słowackiego (foto)
 • Wzgórze Partyzantów - Promenada (foto)
 • Wzgórze Polskie, przy bud. ASP (foto)
 • Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Arboretum na ścieżce spacerowej przy kwaterze C4 (foto)
 • Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Systematyki Roślin, przy bramie wejściowej (foto)
 • Plac Katedralny, na skwerze przed Katedrą (foto)
 • Podwale 51-56 (foto)
 • Park Strachowicki, Pl. Słoneczny
 • ul. Rędzińska, las komunalny, wnętrze lasu
 • Park Stabłowicki
 • Park Leśnicki, w pobliżu zamku (foto)
 • Park Leśnicki, przy kładce na Bystrzycy
 • obręb Maślice, AM 18 dz.35/33, , oddz. 32b
 • obręb Maślice, AM 18 dz.30, , oddz. 32h

 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)

 • Grupa 4 drzew - ul. Jarnołtowska, na odcinku między posesją pod nr 88 a mostem na rzece Bystrzycy
 • Park Brochowski, przy labiryncie
 • Park Stabłowicki, nad Bystrzycą
 • obręb Maślice, AM 18 dz.35/33, , oddz. 32b
 • Ogród Roślin Leczniczych, al. J. Kochanowskiego

Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)

 • ul. Ulanowskiego 21 (foto)
 • ul. Bartla 5 Akademia Medyczna  (foto)

 Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana)

 • ul. Osobowicka 132, Przedszkole nr 7 (foto)
 • ul. Bartla 3 Przedszkole nr 48 (foto)

 Tulipanowiec Amerykański (Liriodendron tulipifera)

 • Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Systematyki Roślin (foto)
 • Park Leśnicki, wnętrze parku (foto)

Cis pospolity (Taxus baccata)

 • Grupa 8 drzew - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Systematyki (foto)
 • ul. Łączności 5/7, Przedszkole nr 52 (foto)

 Wiąz górski (Ulmus gabra) - Las Sołtysowicki

Grab pospolity (Carpinus betulus) - Las Osobowicki, oddz. 24a

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Las Osobowicki, oddz. 25c

Cypryśnik błotny (Taxodium distichum) - Park Strachowicki, Pl. Słoneczny

Orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata) - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Arboretum, (foto)

Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) - Ogród Botaniczny, Dział Arboretum (foto)

Sosna czarna (Pinus nigra) (2 szt) - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Systematyki (foto)

Sosna wejmutka (Pinus strobus) - ul. Grudziądzka 67/65 (foto)

Cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’) - ul. Parkowa 1/3, biblioteka Akad. Medycznej (foto)

Wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis)

 • Ogród Roślin Leczniczych, al. Kochanowskiego
 • ul. Teatralna - Park Kopernika (foto),

Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - Karłowice, grobla w ok. Parku Kasprowicza (foto) - został całkowice zniszczony podczas lipcowej nawałnicy (2017r)

Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) - Park Szczytnicki za placem zabaw przy rozwidleniu alejek (foto)

Kasztan jadalny (Castanea sativa) - Park Szczytnicki, przy alejce od strony placu zabaw (foto)

Bluszcz pospolity (Hedera helix) -

 • Plac Św. Macieja (foto)
 • ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1-7

Skamieniały pień drzewa kopalnianego

 • (Dadoxylon rhodesnum) - Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23, Dział Arboretum, nad stawem (foto)
 • Grupa 22 skamieniałych pni Dadoxylon schrolionum - Ogród Botaniczny, Dział Alpinarium (foto)

Sofora japońska   (Sophora japonica) - grupa drzew "Perełkowce nad Grudziądzką" - ul. Grudziądzka 59-89 (foto)

Topola czarna (Populus nigra) - Ogród Roślin Leczniczych, al.J. Kochanowskiego (foto)