WIDZISZ:Płazy i gady

Płazy i gady


zaskroniec

 Płazy we Wrocławiu reprezentowane są przez 10 gatunków:żaba wodna

  • żaby: jeziorkowa, wodna, moczarowa
  • rzekotki drzewne 
  • ropuchy: szara i zielona
  • traszki: zwyczajna i grzebieniasta
  • grzebiuszki ziemne
  • kumaki nizinne.

Do rozrodu wymagają środowiska wodnego i dlatego spotkamy je przede wszystkim na obszarach użytków ekologicznych, gdzie mają dobre warunki. Również starorzeżaba moczarowacza czy parki znajdujące się na obrzeżach miasta to potencjalne miejsca spotkania z nimi. Płazy są zwierzętami o dużej wrażliwości na zmiany środowiska. Szczególnie zagrożone są miejsca ich naturalnego rozrodu - niewielkie zbiorniki wodne, które zanikają lub są przekształcane w wyniku wielu czynników (ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie wód, itp.). Warto zwrócić uwagę by budowane w parkach czy ogrodach małe oczka wodne były dostępne dla płazów (ich brzegi muszą być odpowiednio ukształtowane).

zaskrońceWszystkie krajowe gatunki płazów objęte są w Polsce ścisłą ochroną prawną (na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 2004 r). Rozporządzenie to dodatkowo zaleca w stosunku do nich podejmowanie czynnych działań ochroniarskich.

W  pobliżu wody  możemy  spotkać  też  przedstawicieli  gadów:  zaskrońce, padalce, jaszczurki  żyworodne i jaszczurki zwinki. Fosa miejska to miejsce, w którym wystepują żólwie czerwonolice - gatunek obcy polskiej faunie. Zostały one tam wpuszczone przez hobbystów.