WIDZISZ:Parki we Wrocławiu

Parki we Wrocławiu


       Wrocławskie  parki - zielona  wizytówka  miasta - to  ulubione  miejsce  wielu wrocławian.  Przychodzą tu szczególnie Ci, którzy nie mają możliwości lub czasu by wyjechać z miasta - rodzice z małymi dziećmi i starsi mieszkańcy. Niektórzy nawet nie wiedzą, że są to miejsca wyróżniające się wielkimi wartościami przyrodniczymi. Podczas spaceru możemy zobaczyć wiele ciekawych drzew i krzewów - niektóre z nich pochodzą z bardzo odległych rejonów świata i zostały aklimatyzowane w naszym regionie. Wiosną, wśród traw, dostrzeżemy często niepozorne, ale pięknie kwitnące roślinki. Pomocą w zidentyfikowaniu, obserwowanych we wrocławskich parkach, drzew i krzewów, a także wielu roślin zielnych może być galeria. Stale jest ona uzupełniana o nowe gatunki roślin kwitnących i owocujących.

W ostatnich latach większość parków we Wrocławiu jest modernizowanych: dosadzane są nowe gatunki drzew i krzewów, zakładane klomby z sezonowymi kwiatami, porządkowane ławki i alejki, w niektórych wrocławskich parkach pojawiają się różnorodne formy plastyczne wzbogacające krajobraz.

Poniżej przedstawiamy niektóre z wrocławskich parków, kolejne będą sukcesywnie uzupełniane:

Park Szczytnicki we Wrocławiu

 

Park Szczytnicki

korzenie powietrzne cypryśnikaTen największy i najcenniejszy z wrocławskich parków zwany jest czasem perłą wrocławskich parków.

Zajmuje czwarte miejsce w rankingu najciekawszych parków europejskich, został wpisany do rejestru zabytków w 1962 roku, a w 1997 roku Rada Miejska powołała Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, którego częścią jest Park Szczytnicki.

Park Szczytnicki był zaprojektowany w stylu angielskim z wykorzystaniem naturalnych warunków i roślinności. W czasie spaceru przez ten ogromnymalowniczy mostek obszar  (115 hektarów)  widzimy różne krajobrazy.  Jest  np.:  Ogród Diany,   w którym przeważają różne gatunki drzew iglastych, Las Brzozowy, są widokowe polany, przechodzimy malowniczymi mostkami nad ciekami wodnymi, podziwiamy barwne, sezonowe kompozycje kwiatowe  ogrodów tematycznych. Na terenie parku rośnie około 190 gatunków drzew oraz krzewów rodzimych (wśród nich pomnikowe okazy dębów szypułkowych) oraz ok. 300 gatunków i odmian egzotycznych grążelez różnych regionów świata. Szczególnie bogata jest kolekcja drzew iglastych (choiny kanadyjskie, cyprysiki, cypryśniki błotne, jodły, modrzewie, miłorzęby, różne odmiany sosen i świerków) . Wśród drzew liściastych na wyróżnienie zasługują pomniki przyrody: dęby szypułkowe, kasztan jadalny i jarząb brekinia. Do osobliwości dendrologicznych zaliczymy także: ambrowca amerykańskiego, liczne odmiany dębów (np.: wielkolistny, burgundzki,  szkarłatny, biały), ciekawe klony, magnolie, skrzydłorzechakatalpa kaukaskiego, surmie, tulipanowca amerykańskiego. W parku żyje ok. 70 gatunków ptaków. Możemy też spotkać ropuchy, jaszczurki, chronionego chrząszcza kozioroga dębosza.  Świat  ssaków reprezentują nietoperze,   wiewiórki,  a także lisy, kuny i jeże.

Na terenie parku znajduje się Ogród Japoński, w którym rośnie 26 gatunków drzew i krzewów występujących w  naturalnych warunkach  tylko   w Japonii. Wiosną przepięknie kwitną tu różaneczniki i magnolie. Innymi ciekawymi roślinami są: grujecznik japoński, szupin japoński, wiosna w Ogrodzie Japońskim modrzewnik chiński, klony palmowe, okrągłolistne i grabolistne.

  

 

 

 

 

Park Leśnicki we Wrocławiu

 Park Leśnicki

zawilecTen  przypałacowy  park  wykorzystuje naturalne właściwości terenu czyli łęg  oraz dąbrowę i brzeg Bystrzycy. Znajdują się tu liczne polany widokowe, stawki, wysepki. Wiosną łąki pokryte są kobiercem zawilców i fiołków. Okazy dendrologiczne to pomnikowe dęby szypułkowe i platany klonolistne, lipa szerokolistna, tulipanowiec amerykański. Ciekawymi drzewami są także: jodła kalifornijska, limba, skrzydłorzech kaukaski. 

W parku od kilku lat trwają prace rewaloryzacyjne, Park Leśnickiplanowane jest odtworzenie jego dawnego kształtu.

 

 

 

 

 

 

Promenada Staromiejska we Wrocławiu

 Promenada Staromiejska

owoc miłorzębuTo ciekawy pas zieleni ciągnący się wzdłuż fosy miejskiej (na miejscu dawnych fortyfikacji). Utworzyły go aleje  wysadzane trzema lub czterema szeregami   drzew np.:  piękne  aleje  kasztanowców,  lip szerokolistnych, lip drobnolistnych, klonów. Wzdłuż fosy rosną platany klonolistne (dwa z nich zostały uznane za pomniki przyrody). Najciekawszym przyrodniczo fragmentem promenady jest park Mikołaja Kopernika. Tu, na niewielkim obszarze, zobaczymy różnorodne drzewa i krzewy: piękne platany, cisy,wiązowiec zachodni, owoce okazałego buka, klony, robinie akacjowe, żywotniki, lilaki, derenie, wiciokrzewy, śnieguliczki. Na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody: dwa miłorzęby dwuklapowe i wiązowiec zachodni. Uroku dodają klomby z sezonowymi kwiatami. Na fosie kwitną grzybienie, możemy także zobaczyć wygrzewające się w słońcu żółwie czerwonolice (prawdopodobnie zostały tam wpuszczone przez dawnych właścicieli), zimę spędzają tu duże stada kaczek, łabędzie, śmieszki.

 

 

Park im. Słowackiego we Wrocławiu

 Park Słowackiego

skrzydłorzech kaukaskiJest  uzupełnieniem Promenady Staromiejskiej w kierunku Odry.

Przy Muzeum Narodowym rośnie grupa pomnikowych platanów. Ciekawymi okazami dendrologicznymi są: skrzydłorzech kaukaski, katalpy (pięknie kwitnące wiosną), stare cisy, jarzęby szwedzkie, pomnikowy miłorząb, młode drzewka tulipanowców. Po ścianach rotundy pnie się bluszcz pospolity. Możemy spacerować aleją lipową, wśród klonów czy kasztanowców. Przy Muzeum Architektury rozpoznajemy wierzbę, bluszcz, kwiatostanmodrzewie, robinie akacjowe. W całym parku jest też wiele krzewów: tamaryszek, forsycje, trzmieliny, jaśminowce, ogniki, pigwowce. Na trawnikach wiosną kwitną krokusy, śnieżyczki, fiołki, przetaczniki, ziarnopłony, złocie. Świat zwierzęcy (ze względu na położenie w centrum miasta) jest ubogi, ale zobaczymy i usłyszymy sporo ptaków: sikorki, szpaki, gołębie, sierpówki, kowaliki, jerzyki, wrony, sroki.

 

 

 

 Park Południowy we Wrocławiu

 Park Południowy

tulipanowiec, kwiatPowstał na siedlisku lasu grądowego i dlatego jest tam wiele starych lip, grabów i buków. Spotyka się także ciekawe gatunki obce: tulipanowca amerykańskiego, katalpę bigoniową, miłorzęba dwuklapowego, grujecznika japońskiego, cyprysiki i cypryśniki, orzesznika pieciolistnego, skrzydłorzecha kaukaskiego, magnolie. Krajowe gatunki reprezentowane są przez piękne dęby, buki, graby, lipy. Wśród drzew możemy zobaczyć szpaki, kosy, wróble, jaskółki i wiele innych ptaków. W parku znajduje się też staw z wyspą, na której gniazdują ptaki wodne.staw parkowy

 

 

 

 

 

 

Park Pawłowicki we Wrocławiu

 staw w Parku Pawłowickimstary cis

Ten zabytkowy przypałacowy park położony przy granicy miasta jest częścią Arboretum w Pawłowicach. Podczas drogi do pałacu, na uwagę zasługuje piękna aleja (lipy, dęby, klony) z dość licznymi porostami listkowatymi. Po lewej stronie (od strony folwarku) rośnie rozłożysty skrzydłorzech kaukaski,  a przed samym pałacem buk odmiany czerwonolistnej. Za pałacem zobaczymy starego cisa. W leśnej części (stary drzewostan lipowo-dębowy) jest wiele gatunków drzew i krzewów, np.: czeremchy, graby, głogi, jesiony, różne odmiany klonów, jarzębiny, wierzby, olsze, derenie, jeżyny, kaliny, leszczyny, jaśminowce i wiele innych. Warto zwrócić uwagę na pomnikowy dąb szypułkowy rosnący blisko stawu (w sąsiedztwie polany parkowej).

 W parku rosną też ciekawe drzewa z innych rejonów świata: skrzydłorzech kaukaski, jedlice Douglasa, choiny kanadyjskie,rzęsa na wodzie żywotniki olbrzymie. We wschodniej części parku znajduje się staw z pływającymi grzybieniami, rzęsą i wysepką dla ptaków.Można spotkać tu czaple, kaczki krzyżówki, łyski. Wśród przybrzeżnych roślin czasem przesunie się zaskroniec, usłyszymy i zobaczymy żaby jeziorkowe i trawne, a w powietrzu wiele ważek. W lesie żyją dzięcioły, szpaki, zięby, kosy, sikorki, kowaliki.

 

 

 

 

Park Wschodni we Wrocławiu

 Park Wschodni

kzryżówki na Górnej OławiePołożony jest w widłach Dolnej i Górnej Oławy i znaczna jego część to tereny podmokłe, rozlewiska, oczka wodne. Jest to jeden z cenniejszych przyrodniczo terenów miasta. Podczas projektowania parku zostały wykorzystane naturalne walory terenu - meandry rzeczne, starodrzew, łąki. Występują tu drzewa charakterystyczne dla lasów grądowo-łęgowych, rozpoznamy np.: klony, jesiony, graby, dęby błotne i szypułkowe, wierzby. Rosną także jodły, żywotniki. Na zbiornikach wodnych pływa rzęsa, salwinia, rzęsa wodnagrążele. W czasie spaceru słyszymy wiele ptaków, możemy spotkać wiewiórki, sarny, czasem bywają też dziki. Na podmokłym terenie żyją liczne wodne ptaki, płazy, zaskrońce i jaszczurki zwinki. Nad łąkami latają i cieszą oczy spacerowiczów barwne motyle i ważki.

 

 

 

  

Park Grabiszyński we Wrocławiu

 

Park Grabiszyński wiosną

park grabiszyńskiTo duży park o zróżnicowanym charakterze. Powstał na obszarze dawnego cmentarza niemieckiego i obecnie znajdują się tu enklawy: Cmentarz Żołnierzy Włoskich (1914-1918), Cmentarz Żołnierzy Polskich (1939-1945) oraz Cmentarz dzieci polskich i niemieckich (lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku).

Przyrodnicy znajdą tu zawsze coś dla siebie. Zachowała się piękna aleja lipowa, wiosną kwitną zawilce, ziarnopłony, złocie, dosadzone żonkile. Wśród okazałych drzew (buk zwyczajny pomnikiem przyrody) spotkamy wesołe wiewiórki. Występuje tu także dość bogaty podszyt. Sprawia to, że w parku występuje wiele ptaków związanych z dolnym piętrem parku. Możemy tu spotkać np. strzyżyka, kapturkę. W południowej części, od strony Ślęzy znajdują się rozległe wypoczynkowe polany. Park odwiedzają czasem zające.

  

 

 

 

 

 

 

 

Park Nowowiejski (im. Stanisława Tołpy) we Wrocławiu

 Park Nowowiejski

łabędzie, wrona, krzyżówki, mewy na parkowym stawkuOd 2007 roku park ten nosi imię Stanisława Tołpy.

Jest to niewielki obszarowo park, ale posiada dość ciekawą szatę roślinną - rośnie tu około 90 gatunków drzew i krzewów. Osobliwością jest rzadko spotykany strączyn żółty i perełkowiec japoński. Efektownie wyglądają smukłe i stożkowe odmiany buków, okazały platan. W drzewostanie możemy podziwiać także imponujące okazy buka buk nad stawempospolitego, wierzby białej, topoli szarej, platana. Ciekawymi roślinami są także: daglezja zielona, klon tatarski i klon srebrzysty, lipa krymska, żółtnica pomarańczowa, karagana syberyjska, czeremcha amerykańska, dereń jadalny i inne. Krzewy występują przeważnie  skupiskami w różnych miejscach parku, także otaczają park stanowiąc barierę izolującą od ruchliwych ulic. Niskie krzewy rosną na brzegach poszczególnych kwater.

derenZimą na stawie zobaczymy kaczki krzyżówki i łabędzie, jesieną pojawiają się czasem czaple siwe.

 

 

 

 

 

 

Park Zachodni we Wrocławiu

 Park Zachodni

kwitnące zawilceCzęść obszaru objętego tym parkiem w przeszłości była terenem cmentarzy. Najcenniejsze obiekty przyrodnicze to stare drzewostany składające się z dębów szypułkowych, grabów, buków, brzóz, klonów.    

W runie rośnie lubczyk lekarski, hizop lekarski, konwalie, rumianki, szałwie lekarskie i wiele innych ciekawych roślin. Spotkać też możemy wiewiórki, zające, lisy, kuny leśne, łasice, gronostaje, nietoperze: borowca wielkiego, karlika większego, nocka rudego i mroczka późnego.w parku

 

  

 

 

 

Park Złotnicki we Wrocławiu

 Park Złotnicki

Złotniki, grodziskoNajstarszym, a zarazem najmniej przekształconym, fragmentem parku jest obszar leśny w otoczeniu dwóch średniowiecznych grodzisk.

W drzewostanie dominują dęby szypułkowe, graby, olsze (osiem dębów uznano za pomniki przyrody). Krajobraz parku urozmaicają polany widokowe i stawki. Nasadzono tu różne gatunki krzewów ozdobnych. Na wodzie często możemy zobaczyć kaczki krzyżowki, słychać śpiew leśnych ptaków. Wiosną wśrod traw kwitną barwne polne kwiaty, parkowa alejkanad nimi unoszą się motyle.

 

 

 

 

 

 

Park im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu 

 

Park im. Marii Dąbrowskiej w wiosennej szacie

śnieguliczka białaTo niewielki park ( o powierzchni ok. 8 ha) położony na Karłowicach. Został założony na początku XX wieku. Zobaczymy tu kilkanaście gatunków  drzew liściastych, np.: lipy drobnoliste (aleja), buki (także odmiana purpurowa), dęby szypułkowe, graby, jawory, jesiony, klony polne i pospolite, kasztanowce (także czerwony), topole, wierzby. Drzewa iglaste reprezentowane są przez sosny (czarną i pospolitą), żywotniki zachodnie, daglezje zielone (jedlice). W dużych skupiskach występują krzewy śnieguliczki białej. Można zobaczyć także młode śnieguliczka różowakrzewy śnieguliczki różowej i koralowej.

W czasie spaceru usłyszymy (i czasem zobaczymy) liczne sikory, wróble, mazurki, grzywacze. Zimą żerują tu wrony, gawrony, kawki. Nierzadko spotkamy wiewiórki.

 

 

  

 Park Jana Kasprowicza we Wrocławiu

Park Jana Kasprowicza 

Park Kasprowicza w jesiennej szacie Ten niewielki karłowicki park (ok.5 ha) jest malowniczy o każdej porze roku. Wiosną rozbrzmiewa śpiewem ptaków, w lecie stanowi wytchnienie dla osób zmęczonych upałem - wzdłuż alejek jest dużo ławek, na których zmęczeni spacerowicze mogą odpocząć w cieniu drzew. Jesienią urzeka kolorem liści, zimą cieszy zwłaszcza dzieciaki, które tu przychodzą na sanki. Znajduje się w sąsiedztwie Odry, co stanowi jego dodatkowy walor - wał, szeroka terasa i bliskość wody to ulubione miejsca spacerów, przejażdżek rowerowych czy zabaw psów i ich właścicieli.
zimowe zabawy wiewiórekMożemy tu zobaczyć kowaliki zwyczajne - ciekawe, chronione ptaki, które poszukując pożywienia, poruszają się po pniach drzew głową w dół. Lot kowalika jest bardzo szybki,  zręcznie porusza się pomiędzy drzewami. Miłośnicy wiewiórek też często zobaczą tu swoich ulubieńców.

 

 

 

 

Park Skowroni we Wrocławiu

Park Skowroni

Aleja platanów w Parku SkowronimPark Skowroni o powierzchni ok. 25 ha został utworzony jest na miejscu zlikwidowanych, przedwojennych cmentarzy: katolickiego i ewangelicko-luterańskiego. Obecnie ma charakter rekreacyjno wypoczynkowy - często widzimy tu biegaczy i rowerzystów. Pozostałości starego drzewostanu są doskonałym schronieniem dla ptaków i wiewiórek, które spotykamy na każdym kroku. Wśród drzew dominują buki, kasztanowce, klony, topole. Niektóre tworzą piękne aleje spacerowe. Są też nowe nasadzenia drzew i krzewów.Nowe podsadzenia krzewów