WIDZISZ:Przyroda w okolicy Wrocławia

Przyroda w okolicy Wrocławia


okolica Wrocławia

Wrocław to doskonałe centrum wypadowe na krótkie wycieczki z przyrodą w tle. Nadodrzańskie lasy czy łąki, rejon Ślęży, Wzgórza Trzebnickie sprzyjają wypoczynkowi połączonemu z obserwacjami przyrodniczymi. Do wielu pokazanych tutaj miejsc możemy dojechać rowerem czy dojść pieszo z nieodległego przystanku autobusowego lub stacji kolejowej - przedstawiamy tu walory przyrodnicze powiatów otaczających Wrocław. Obszary południowe z terenami górskimi czy rejon Stawów Milickich są bardziej znane i im poświęconych jest wiele ciekawych stron internetowych.

W okolicy Wroclawia krajobraz został uksztaltowany przez Odrę i jej dopływy. W przeszłości tereny te porastała bogata puszcza nadodrzańska. Do naszych czasów zachowały się jedynie niewielkie fragmenty lasów (objęte ochroną Natura 2000). Na północ od Wrocławia rozciągają się Wzgórza Trzebnickie - wał morenowy pokryty w niektórych miejscach żyznymi lessami - tu rozwinęło się rolnictwo, a w okolicy Trzebnicy sadownictwo. Większe kompleksy leśne występują w rejonie Obornik śl. Równina Wrocławska to także teren intensywnego rolnictwa na urodzajnych glebach brunatnych. Obszar ten przecina pradolina Odry z bogactwem rzeczek i strumyków. W rejonie starorzeczy, rozlewisk oraz łach możemy zobaczyć rzadkie i ciekawe rośliny. Tu także żyje wiele chronionych ptaków.

Wiele z obiektów ginacej już przyrody objętych jest różnymi formami ochrony przyrody:

  • pomniki przyrody - najliczniejsze są wiekowe drzewa, ale zobaczymy także polodowcowe głazy narzutowe
  • rezerwaty przyrody: florystyczne, krajobrazowe, leśne ornitologiczne
  • parki krajobrazowe,
  • obszary Natura 2000
  • obszary chronionego krajobrazu
  • użytki ekologiczne 

 

 

 

Ważnym przyrodniczym elementem są także wiejskie stare parki z zachowanymi ciekawymi okazami dendrologicznymi.