WIDZISZ:Ogrody we Wrocławiu

Ogrody we Wrocławiu


 Ogród Botaniczny

Najprostsza definicja stwierdza, że ogród to teren, na którym uprawia się rośliny w celach konsumpcyjnych lub estetycznych. Ogrody towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów – od kiedy nauczył się kształtować otaczającą przestrzeń. Pierwsze ogrody miały charakter typowo użytkowy, uprawiano w nich zioła i warzywa, a także drzewa owocowe. Ogrody te stanowiły źródło pożywienia, dlatego też chronione były przed zwierzętami i wrogami za pomocą murów lub płotów.
Z czasem zaczęto tworzyć ogrody ozdobne. Znajdowały się w nich, oprócz ozdobnych roślin, elementy architektoniczne: małe świątynie, posągi bogów, pergole, altany fontanny. Najstarsze z nich powstały w Indiach i Chinach. Otaczały miejsce kultu i miały być podkreśleniem jego niezwykłości. Słynne ogrody Semiramidy w Babilonie, zaliczane są do siedmiu cudów świata starożytnego. Już przed naszą erą zaczęto także gromadzić rośliny do celów poznawczych. Pierwszy zrobił to Arystoteles (384 – 322 p.n.e.), a jego dzieło kontynuował uczeń – Teofrast, który został uznany za ojca pierwszego ogrodu botanicznego (przy Liceum Arystotelesa, pod Atenami). Największy okres gromadzenia i kolekcjonowania roślin przypada na epokę wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych (XVI – XIX w). W tym czasie takie ogrody powstawały również w wielu krajach Europy. W Polsce pierwsze, szeroko znane w świecie kolekcje drzew i krzewów zgromadzono i uprawiano wokół Zamku Królewskiego w Warszawie.


Wrocław także może się poszczycić takimi miejscami. Wyjątkowymi ogrodami są:

  • Ogród Botaniczny                        >>

  • Ogród Japoński                            >>

  • Ogród Roślin Leczniczych AM     >>

  • Miejski Ogród Zoologiczny          >>