WIDZISZ:Wrocławska przyroda

Wrocławska przyroda


 Ostrów Tumski

 

magnoliaSpecyficzne położenie Wrocławia – nad Odrą, u zbiegu czterech jej dopływów, liczne starorzecza - to doskonałe warunki dla utworzenia się dużej różnorodności organizmów. Warunki klimatyczne Wrocławia pozwoliły też na sprowadzenie i posadzenie drzew oraz krzewów rosnących w naturze na innych kontynentach, niektóre możemy zobaczyć we wrocławskich parkach. Radzą sobie one tu doskonale i cieszą oczy oglądających.

 

żonkile na trawnikuJuż wczesną wiosną w różnych miejscach Wrocławia, przy ulicach i w parkach, trawniki rozkwitają kolorowymi krokusami, hiacyntami i żonkilami. Zobaczyć możemy też pięknie kwitnące magnolie czy forsycje. Po nich rozwijają się kwiaty różaneczników, kasztanowców,  tulipanowców,  katalp,  robinii.  Inne drzewa i krzewy mają liście w różnych odcieniach zieleni, o ciekawych kształtach, pięknie przebarwiające się jesienią. Wtedy też podziwiamy barwne czy ciekawe owoce: jarzębin, cisów, igliczni, platanów, skrzydłorzechów, ogników, cisśnieguliczek i wielu innych.

Odra wraz ze swoimi dopływami w obrębie miasta (Ślęzą, Bystrzycą, Oławą   i Widawą) oraz mniejszymi strumieniami i kanałami tworzy bogaty system wodny. To miejsce rozrodu płazów. W dolinach rzecznych spotkać możemy rzadkie gatunki roślin. Rzeki to także korytarze ekologiczne, którymi przemieszczają się zwierzęta. Nad rzekami położone są kompleksy leśne ze stanowiskami ciekawych i rzadkich roślin, niekiedy chronionych. łąka na międzywaluŻyją tu  także większe  zwierzęta:  dziki,  sarny,  lisy,  borsuki,  wiele ptaków  i owadów. Obszary łąkowe w międzywalu Odry i dolinie Widawy sprzyjają obserwacjom roślinności charakterystycznej dla łąk zmiennowilgotnych oraz zalewiskowych. Rośnie tu np.: szafirek miękkolistny, czosnek kątowaty, rutewka żółta. Nad łąkami unoszą się motyle i ważki. Na polach irygacyjnych, oprócz roślin, spotkamy wiele ptaków wodno-błotnych.

 

dęby na odrzańskim wale Informacjami na tej stronie chcemy zachęcić do odwiedzenia ciekawych przyrodniczo miejsc we Wrocławiu oraz własnych obserwacji. Zdjęcia prezentowane w galerii pomogą zidentyfikować oglądane rośliny.