WIDZISZ:Walory przyrodnicze powiatu średzkiego

Walory przyrodnicze powiatu średzkiego


 

rozmieszczenie ciekawszych obiektów przyrodniczych

Na terenie powiatu średzkiego można znaleźć wiele obiektów interesujących pod względem przyrodniczym. W północnej części, nad Odrą, rozciągają się o Łęgi Odrzańskie - obszar chroniony w ramach sieci natura 2000. Część tego terenu objęta jest ścisłą ochroną rezerwatową - rezerwat leśny "Zabór" chroni naturalny las łęgowy ( olsza czarna, brzoza, jesion, wiąz grab, dąb). Szczególnie cenne są warstwy niższe - liczne krzewy i zioła nadające puszczański charakter. Dodatkowe zagęszczenie powodują pnącza ( chmiel, psianka słodkogórz, wyżpin jagodowy, kielisznik zaroślowy). Drzewa rosną w kępach, na obszarach zalewanych wodą. Wokół znajdują sie doliny wypełnione wodą. To stwarza możliwości bytowania ciekawych roślin i zwierząt. Do najciekawszych składników runa należą: grążel żółty, kosaciec żółty (irys), knieć błotna,  jaskier wielki i niezapominajka błotna.Spotkamy tu także zwierzęta: bobry, traszki, jaszczurki zwinki i żyworodne, padalce, zaskrońce oraz mające jedyne stanowisko w Polsce – żaby dalmatyńskie. Świat ptaków jest licznie reprezentowany (ponad 100 gatunków), także w gatunki rzadkie: orzeł bielik, bocian czarny, żuraw. 
We wschodniej części powiatu, nad Odrą, znajdziemy  ciekawe i urokliwe zakątki wśród starorzeczy i stawków z wysepkami. Zobaczymy wiele gatunków ptaków wodnych m.in. :łabędzie krzykliwe, kaczki cyranki, płaskonosy, zimorodki, jaskółki brzegówki.
W pobliżu Mrozowa (ok. 1,5 km na zachód od centrum wsi Mrozów u podnóża Mrozowskiej Górki) utworzony został użytek ekologiczny, który chroni stanowisko sasanki łąkowej - bardzo rzadkiej, objętej ścisłą ochroną gatunkową rośliny.
Wyjątkowo okazałe drzewa na terenie powiatu zostały objęte ochroną: platany klonolistne, klony srebrzyste, lipy drobnolistne, sosny wejmutki, cisy. Rekordzistą jest dąb szypułkowy w Szczepanowie, który liczy 558 cm obwodu i jak się szacuje ma ponad 400 lat.

 

Wykaz pomników przyrody powiatu średzkiego