WIDZISZ:Szkółka Mrozów

Szkółka Mrozów


Ścieżka dydaktyczna "Szkółka Mrozów" znajduje się przy drodze Błonie - Miękinia. Podzielona jest na dwie pętle: małą - o długości 800 m i dużą - o długości 3000 m. Dzięki utwardzeniu "mała pętla" ścieżki dostosowana jest do wymogów osób niepełnosprawnych. Jest ona oznaczona symbolem MSD - Międzynarodowym Symbolem Dostępności.

Na ścieżce znajduje się 11 tablic informacyjnych o tematyce m.in. funkcje lasów, gospodarka łowiecka, ochrona lasu czy budowa piętrowa lasu. Ostatnia tablica "Nasiennictwo i selekcja" jest umieszczona na Szkółce leśnej w Mrozowie, gdzie znajduje się również wiata turystyczna z miejscem na ognisko.