WIDZISZ:Ogród Roślin Leczniczych AM

Ogród Roślin Leczniczych AM


 

Ogród Roślin Leczniczych

Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu został założony w roku 1946 z inicjatywy profesora botaniki Józefa Mądalskiego. Powstał w miejscu dawnej posiadłości należącej do wrocławskiego botanika i ogrodnika doktora Paula Rüstera, który zgromadził ciekawą kolekcję krajowych i zagranicznych gatunków roślin. W północnej części posiadłości znajdował się park wykorzystujący naturalne zadrzewienia łęgowe koryta Odry i Czarnej Wody. Południową część stanowił sad, ogród uprawny i ogród o charakterze parkowym. Taki układ, mimo licznych zmian, funkcjonuje do dziś i został wpisany jako cenne dobro kultury do Rejestru zabytków miasta Wrocławia w roku 2000.

Powierzchnia ogrodu wynosi 3,07 ha, z czego 350 m2 zajmują szklarnie. W Ogrodzie hoduje się obecnie około 2000 gatunków roślin. Najstarsze z drzew, pozostałości naturalnego zadrzewienia doliny Odry, liczą ok. 150 lat. W roku 2009 spośród rosnących w Ogrodzie drzew, cztery egzemplarze uznane zostały za pomniki przyrody. Są to: lipa srebrzysta, wiązowiec zachodni, wiąz szypułkowy i topola czarna. Oprócz nich możemy podziwiać wiele innych interesujących gatunków drzew i krzewów, m.in. ambrowiec amerykański, brusonecja chińska, cedrzyniec kalifornijski, cis japoński, grujecznik japoński, hebanowiec pospolity, kasztanowiec drobnokwiatowy, klon Grossera, miłorząb chiński, orzech szary, sosna karłowa, szydlica japońska, tulipanowiec amerykański. Kolekcja drzew i krzewów sukcesywnie jest poszerzana o nowe interesujące gatunki.

Kolekcja roślin szklarniowych liczy ok. 400 taksonów, są tu m.in. przedstawiciele kaktusowatych, aloesy, sukulentowe wilczomlecze, agawa królowej Wiktorii, wanilia płaskolistna.

W roku 2001 w Ogrodzie Roślin Leczniczych rozpoczęto tworzenie kolekcji roślin używanych w medycynie Dalekiego Wschodu. Obecnie kolekcja ta liczy około 280 gatunków roślin.

 Cały ogród tworzy sześć działów naukowych:

  • Dział surowców zielarskich i przypraw;

  • Arboretum;

  • Dział roślin górskich;

  • Dział roślin tropikalnych i subtropikalnych;

  • Dział systematyki;

  • Dział eksperymentalny (roślin dalekowschodnich).

Głównym celem działalności ogrodu jest uprawa gatunków przeznaczonych do badań z zakresu fitochemii. Prowadzi się także prace nad aklimatyzacją obcych gatunków, głównie z Dalekiego Wschodu. Ogród Roślin Leczniczych jest także ośrodkiem dydaktycznym dla studentów wrocławskiej uczelni.