WIDZISZ:Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Na Grzybek"

Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Na Grzybek"


plan ścieżki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie folderu wydanego przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
 

Ścieżka mająca 5 km długości (9 opisanych tablicami stanowisk) prowadzi ulicami miasta oraz przez park leśny "Grzybek" i teren dawnego cmentarza ewangelickiego. Grzybek to potoczna nazwa wzgórz górujących nad miastem i lasów je porastających.

STANOWISKO NR 1 – „DWORZEC PKP”

Początkowo trasa ścieżki biegnie razem ze szlakiem czerwonym - ul. Dworcową, a następnie ul. Kościuszki.

STANOWISKO NR 2 - „RUSKA GÓRKA”

Nazwa tego wzgórza jest pamiątką po stacjonowaniu tu po wojnie jednostki radzieckiej. Na terenie parku znajdziemy wiele ciekawych drzew i piękne okazy bluszczu pospolitego. Od strony peronów kolejowych rośnie pomnikowy kasztanowiec o obwodzie ok. 3,80 m.

STANOWISKO NR 3 - „DĄB CESARZ”

To jedno z najstarszych drzew w okolicy, jego wiek szacuje się na ok. 500 lat. Przed wojną nosił nazwę „Dąb cesarza Wilhelma”. Pomnikowy dąb szypułkowy mierzy w obwodzie 645 cmm, jako jedyne drzewo z terenu gminy figuruje od 1954 r w kartotece Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. "Cesarz" zajmuje połowę jezdni i jest chlubą Obornik Śląskich.

STANOWISKO NR 4 - „PARK SYRENA”

Znajdujemy się na terenie dawnego uzdrowiska. Zabytkowe budynki dawnego zdroju z XIX wieku otrzymały nazwy dzielnic Warszawy w okresie gdy po 1945 r. przebywały tu na wypoczynku warszawskie dzieci. Park "Syrena" jest bardzo malowniczym terenem z bogatym drzewostanem. Są tu okazałe drzewa: dęby, jesiony, jawory, buki, kasztanowce, modrzewie (jedne z największych na Dolnym Śląsku), a także pochodzące z południowej Europy kasztany jadalne. Za budynkiem Szwajcarki rośnie piękny okaz platana klonolistnego o obw. 3,61 m, poza tym spotyka się daglezje, cyprysiki, świerki, olsze. Ścieżka dalej biegnie lekko pod górę, krętą drogą w suchej dolince przez Las Sitowie będącego częścią parku leśnego "Grzybek". To miejsce spacerów mieszkańców Obornik, możemy tu obejrzeć różne typy siedlisk leśnych. Przy drodze pomnikowy okaz dębu szypułkowego.

STANOWISKO NR 5 - „LAS ZAWILEC”

Obok pięknych okazów dębów i jaworów, znajdują się tu stanowiska bluszczu pospolitego. Wiosną ziemia pokrywa się kobiercami biało kwitnących zawilców gajowych i żółtych ziarnopłonów. Z tego miejsca w lewo możemy dojść do Polany Siedmiu Dębów (znaki czerwone) i doliny strumienia Sitówki (znaki niebieskie i czerwone). Nasza ścieżka zielona skręca w prawo i trasą dawnego toru saneczkowego prowadzi na wierzchołek Masywu Grzybka. Po drodze zaobserwować można odkrywki drobnoziarnistego piasku z jakiego usypane są Wzgórza Trzebnickie oraz zmiany siedlisk leśnych z lasu mieszanego do boru sosnowego i ponownie dąbrowy. Ścieżka doprowadza na szczyt Góry Holtei`a.

STANOWISKO NR 6 „BELWEDER”

Wzgórze o wysokości 217 m n.p.m. jest doskonałym punktem widokowym (południowe i zachodnie zbocza stanowią łąki) na Oborniki Śląskie i okoliczne wzgórza (m. in. Trzy Rzędy, Sowie Wzgórza za Jarami - za nimi komin "Rokity" w Brzegu Dolnym) oraz Wrocław, Masyw Ślęży, a w pogodne dni na Karkonosze i inne pasma Sudetów. Na wierzchołku wzgórza dawniej wznosiła się altana widokowa Belweder. Obecnie umieszczono tu (21.11.1999) krzyż milenijny wg projektu Krzysztofa Czerkasa na miejscu zniszczonego drewnianego, są tu też ławki i stoły - miejsce odpoczynku. Pod szczytami Grzybka i Belwederu znajdują się liczne zagłębienia - miejsca gdzie dawniej wydobywano piasek . Tuż pod szczytem Góry Holtei`a rosną też pomnikowe dęby i kasztanowce, a przy ścieżce na sąsiedni wierzchołek Grzybka - kasztan jadalny. Ze szczytu ścieżka prowadzi przez łąkę w dół zbocza.

STANOWISKO NR 7 – „GŁAZ HOLTEI'A”

Obelisk ustawiony tutaj na początku XX wieku znajduje się w grupie drzew i krzewów. Umieszczono na nim medalion z podobizną śląskiego poety i pisarza Karola von Holtei`a. Od pomnika do ul. Kasztanowej prowadzi aleja kasztanowców. Ścieżka trawersuje zbocze Góry Holtei`a w kierunku wschodnim do terenu dawnego cmentarza ewangelickiego.

STANOWISKO NR 8 - „STARY CMENTARZ”

Na terenie cmentarza o powierzchni ok. 2 ha rośnie wiele ciekawych drzew: sosny wejmutki, klony, dęby, tuje, choiny kanadyjskie, cisy pospolite i świerki posadzone wzdłuż głównej alejki oraz rośliny chronione bluszcz pospolity, barwinek, konwalia majowa. W pobliżu obelisku, upamiętniającego wszystkich pochowanych w tym miejscu, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obw. 4,25 m i dwa cisy o obw. 0,6 i 0,62 m. Stąd kierujemy się do dworca mijając po drodze ciekawe budynki.

folder