WIDZISZ:Ścieżka przyrodnicza Borowa Oleśnicka

Ścieżka przyrodnicza Borowa Oleśnicka


plan ścieżki przyrodniczej w Borowej

 Początek ścieżki znajduje się za torami stacji Borowa Oleśnicka

ODCINEK 1.

Dochodzimy do brzegu lasu. Widać tu wyraźnie jednostronnie wykształcone korony drzew oraz intensywny rozwój warstwy krzewów i roślin zielnych. Bujne krzewy dostarczają drobnym ptakom pożywienia i miejsc do gniazdowania. Ptaki drapieżne z wysokich drzew obserwują tereny łowieckie (przyległe pola). W gęstej trawie można natknąć się na jeża czy zająca.

ODCINEK 2.

Zagłębiamy się w las. Ścieżki w większości przebiegają dawnymi groblami, które obsadzone zostały dębami - ich potężne okazy możemy dziś obserwować. Nieco dalej widać sztucznie wprowadzone świerki, które rosną w zbyt wilgotnym siedlisku i są zaatakowane przez hubę - wrośniaka korzeniowego.

ODCINEK 3.

Wchodzimy na teren stawów rybnych. Służą one do hodowli narybku karpia. Jesienią przenosi się podrosnięte ryby do głębszych zbiorników, a woda jest spuszczana na zimę. Wiosna i latem na stawach można zobaczyć np.: perkozy, czaple siwe, łyski, gęsi gęgawy, wiele gatunków kaczek.

ODCINEK 4.

Opuszczamy stawy i wchodzimy do lasu. Rośnie tu starodrzew liściasty, w którym spotkamy takie gatunki drzew jak: grab, lipa, dąb, klon, buk, jesion i brzoza. Tego typu lasy nazywamy grądami. Wczesną wiosną, gdy nie ma jeszcze liści na drzewach, docierające światło słoneczne umożliwia rozwój runa. Kwitnie tu wtedy ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy, złoć żółta, fiołki, przebiśniegi.

ODCINEK 5.

Dominują tu drzewa iglaste - sosna, rzadzej świerk, co jest cechą charakterystyczną borów. W runie występuje borówka czernica (czarna jagoda). W koronach niektórych sosen zauważymy jemiołę - to półpasożyt - od drzewa pobiera wodę i sole mineralne, a energię zdobywa samodzielnie w procesie fotosyntezy.

ODCINEK 6.

Idąc wzdłuż potoku Topór dochodzimy do drogi. po lewej stronie widać stare meandry rzeki - dzisiaj suche już koryta, którymi dawniej płynęła woda. Przekraczamy most i wracamy drugim brzegiem przez gęsty, sosnowo - dębowy młodnik.

ODCINEK 7.

Wchodzimy na teren jedno wiekowej dąbrowy. Podczas wędrówki towarzyszą nam głosy ptaków. Często można usłyszeć bębnienie dzięciołów i łatwo zauważyć ślady ich żerowania - głębokie otwory wykute w pniach suchych drzew.

ODCINEK 8.

Po lewej stronie drogi widać ols - las związany z dużą wilgotnością podłoża, rosnący na terenach, gdzie okresowo zbiera się woda. Dominujący gatunek w drzewostanie stanowi olcha.

ODCINEK 9.

Co jakiś czas widzimy polanki powstałe po wycięciu drzew. Pojawiają się tu rośliny wymagające większego nasłonecznienia. Tutaj wygrzewają się w słońcu jaszczurki i węże, żerują liczne ptaki i ssaki.

ODCINEK 10.

Punkt widokowy na stawy. W tym miejscu występuje wiele gatunków ptaków wodnych, czasem zobaczymy krążącego myszołowa, a szczęściarze bielika.

ODCINEK 11.

Stara grobla to ostatnia część trasy.

Ścieżka została opracowana przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"