WIDZISZ:Las Bukowy w Skarszynie

Las Bukowy w Skarszynie


Las Bukowy w Skarszynie - tablica

Rezerwat „Las Bukowy w Skarszynie” - utworzony został w 1980 roku na obszarze 23,70 ha w celu ochrony naturalnej buczyny porastającej  wzgórza poprzecinane wąwozami i skarpę opadającą do potoku. Różnica poziomów miedzy potokiem na zachodniej granicy rezerwatu, a wzgórzem na wschodniej dochodzi do 40 m. Wyraźnie jest widoczna różnica w składzie gatunkowym zespołu roślinnego wzdłuż strumyka i lasu porastającego zbocza i grzbiet wzgórza. Wzdłuż potoku, wąskim pasem, rozciąga się podmokły las łęgowy z chronionymi roślinami runa - śnieżycą wiosenną (nieliczne kępy), pierwiosnką lekarską i konwalią majową. Rośnie tu także  zdrojówka rutewkowata, śledziennica naprzeciwlistna, złoć. Na skarpie i grzbiecie zobaczymy buczynę z pięknymi okazami buka zwyczajnego (niektóre o wymiarach pomnikowych), dębu szypułkowatego, klonu zwyczajnego. W runie rosną mi.in.: kokoryczka wonna, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, śnieżyca wiosenna, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny,  złoć mała i żółta. W rezerwacie spotkać możemy też kilka sztucznie wprowadzonych sosen Banka o imponujących rozmiarach. Niestety, ostatnio obumierają one na skutek próchnienia od środka.

Ze względu na wyspowy charakter rezerwatu (otoczony polami uprawnymi i terenami użytkowymi), nie spotkamy w nim dużej różnorodności zwierząt. Żyją tu jednak sarny, dziki, nietoperze, a wśród ptaków możemy dostrzec sikorę bogatkę i czarnogłówkę, dzięcioła czarnego i dużego, gajówkę czy pełzacza leśnego. Także bażanty mają tu swoje siedlisko.

zawilce złoć mała zdrojówka rutewkowata

Dziękuję za udostępnienie zdjęć: terraflora.vot.pl